Klimatyzacja pomieszczeń

Klimatyzacja pomieszczeń jest bardzo ważnym i dodatkowym czynnikiem wpływającym na komfort pracy człowieka i optymalne działanie maszyn i urządzeń w przemyśle. Ice System Service dostarcza Państwu klimatyzację:

dla domu»

dla biura»

–  dla przemysłu»

Dobór klimatyzacji zależy od wielu czynników, takich jak: warunki pogodowe zewnętrzne na które człowiek nie ma wpływu (opady atmosferyczne, nasłonecznienie, prędkość wiatru, pora roku), prędkość, wilgotność i temperatura powietrza w pomieszczeniu. Dobór klimatyzatora zależny jest także od ilości osób i poziomu ich aktywności fizycznej w pomieszczeniu oraz od intensywności otoczenia, ilości i rodzaju urządzeń mechanicznych,  poziomu głośności, zapachu od średniego gradientu temperatury powietrza w pomieszczeniu.